2 Nisan 2012 Pazartesi

Türkiye'nin GSYH'sı ve Büyümesi

TÜİK, Türkiye’nin 2011 sonçeyreğinde yüzde 5,2 ve 2011 yılının tamamında yüzde 8,5 oranında büyüdüğünü ve2011 GSYH’sının cari fiyatlarla 1.294,9 milyar TL, sabit fiyatlarla 114,9milyar TL olduğunu açıkladı.

2011 yılının büyüme bileşenlerinebir bakalım.


GSYH harcamalar yönünden şudenklemle hesaplanıyor:

Y = C + I + G + (X – M)

Burada Y = GSYH’yı, C = Özelkesim tüketim harcamalarını, G = Kamu kesimi harcamalarını, X = İhracatı, M =İthalatı gösteriyor.

Şimdi yukarıdaki sayıları budenklemde yerine koyalım:

Y = C + I + G + ( X – M )

Y = 920,8 +(234,6 + 25,1) + (180,7 + 48,6) + (308,3 – 423,1)

GSYH = 1.294,9 milyar TL (772,3milyar dolar.)

Bu cari fiyatlarla GSYH’dır, yaniiçin de fiyat artışlarını da barındırır. Sabit fiyatlarla, yani enflasyondanarındırılmış olarak GSYH 2011 yılında 114,9 milyar TL’dir. Yine sabitfiyatlarla GSYH 2010 yılında 105,9 milyar TL olarak hesaplanmıştı. Reel, yanienflasyondan arındırılmış büyüme hızını buradan hesaplayabiliriz:

2011 Yılı Reel Büyüme Oranı = (2011Yılı Sabit Fiyatlarla GSYH – 2010 Yılı Sabit Fiyatlarla GSYH) / 2010 Yılı SabitFiyatlarla GSYH

2011 Yılı Reel Büyüme Ortanı = (114,9– 105,9) / 105,9 = 0,849, yani yüzde8,5.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder