2 Nisan 2012 Pazartesi

Reyting Nedir?


Her ülkenin, her şirketin, hattaborçlanmak isteyen her kişinin bir kredi değerliliği vardır. Kredi değerliliğigenel olarak kredi açılacak devlet, şirket veya kişinin, alacağı bu borcuzamanında ve tam olarak geri ödeyip ödeyemeyeceğinin belirlenmesi amacıylaölçülür. Bu ölçümde verilen nota kredi notu veya daha yaygın olarak yerleşmişhaliyle İngilizcedeki rating sözcüğünün Türkçeokunuşuyla reyting deniyor. Ölçüm, ülkenin hem kendi parası cinsinden hem deyabancı para cinsinden yükümlülükleri için ayrı ayrı yapılıyor.

Uluslar arası piyasalarda tahvilihraç etmek isteyen ülke ve kuruluşların kredi derecelendirmesi almaları ve buderecelendirmeden aldıkları reytinglerle bu ihracı yapmaları gerekiyor. Alınabileceken yüksek kredi notu AAA (ya da Aaa), en düşük not ise D. Bu notlara, geleceğeilişkin beklentileri göstermek açısından, + ya da – gibi işaretler ya da durağan,pozitif, negatif, gözlem altında gibi bazı açıklamalar eşlik edebiliyor. Uluslararası borçlanma piyasalarına ihraç edilen tahvillerin yeterince talepbulabilmesi ve faizinin düşük olabilmesi için alınan kredi notlarının en az BBBdüzeyinde (veya aynı düzeyi ifade etmek üzere en az Baa3) olması gerekiyor. Bueşiğe yatırım derecesi (investment grade) bunun altındaki derecelere despekülatif derece deniliyor. Başta ABD’dekiler olmak üzere kurumsalyatırımcıların spekülatif dereceli kâğıtları satın almaları güç olduğundan, bupiyasaya uygun fiyat ve vadeyle tahvil ihraç etmenin yolu yatırım derecesialmaktan geçiyor. Alınan kredi değerlilik notu yükseldikçe, ihraç edilentahvilin miktarı artabiliyor, vadeler uzayabiliyor ve maliyet (faiz, komisyonvb.) düşebiliyor. Yatırım derecesinin altında kredi değerliliği taşıyanülkelerin, ekonomilerinin genel gidişinin olumlu seyretmesi halinde, bupiyasalara tahvil satabilmeleri mümkün. Ne var ki maliyetler ona görebelirleniyor.

Aşağıdaki tabloda en çok bilinenüç kredi derecelendirme kuruluşunun (Standard and Poor’s, Moody’s ve Fitch)notları ve bu notların anlamları yer alıyor.


Türkiye’nin bugün itibariylekredi notları şöyledir (ilk not yabancı para, ikinci not TL açısından):S&P’den BB pozitif ve BBB - pozitif; Moody’s’ den Ba2 pozitif ve Ba2pozitif; Fitch’den BB+ durağan ve BB+ pozitif.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder