18 Mart 2012 Pazar

Türkiye'nin İstihdam ve İşsizlik Şeması


Türkiye İstatistik Enstitüsü (TÜİK), işsizlik oranını hesaplarken Uluslararası Emek Örgütünün (ILO) standart hesaplama yöntemlerini kullanıyor. Buna göre 15 yaşından büyük olan ve tam gün esasına göre bir işte çalışmıyor olanlar gruplara ayrılıyor. TÜİK’in kullandığı uluslararası standarda göre istihdam edilmeyen, son üç ayda iş aramış olan ve 15 gün içinde bir işte istihdam edilebilecek durumda olan kişiler işsiz olarak sınıflandırılıyor ve oran bu sayıya göre hesaplanıyor. Bu hesaplamaya iş bulma ümidi olmadığı için son üç ayda iş aramayı bırakmış olup da iş bulsa çalışacak olanlar, mevsimlik işlerde çalıştığı için iş aramayan ama sürekli iş bulsa çalışmaya hazır olanlar, ev kadını, emekli, irad sahibi, öğrenci ya da özürlü, yaşlı ve hasta olduğu için iş aramayan ama bulsa çalışmaya hazır olanlar, diğer nedenlerle iş aramayan ama iş olsa işbaşı yapmaya hazır olanlar dahil edilmiyor.

Özetle 15 yaşından büyük olup da son üç ay içinde iş arayan ve 15 gün içinde işbaşı yapmaya hazır olduğunu bildirenlerin toplam işgücüne bölünmesiyle işsizlik oranı hesaplanıyor.Bir hesaplama örneği vermek için Türkiye’nin Aralık 2011’deki istihdam durumunu sayılarla ele alalım. Aralık 2011’de Türkiye’nin nüfusu 72.925 bin kişi olarak tahmin edilmektedir. Bu nüfusun 54.122 bini 15 yaş ve daha yukarı yaş grubudur. Bir işte çalışanlar yani istihdam edilenler (23.678 bin) ve son üç ayda iş aramış ve 15 gün içinde işe başlayabilecek konumda olan işsizlerin (2.576 bin) toplanmasıyla bulunan toplam işgücü 26.254 bin kişidir.
İşsizlik oranını hesaplamak için şöyle bir denklem yazabiliriz:

İşsizlik Oranı = Son 3 ayda iş arayan ve 15 gün içinde işe başlayabilecek durumda olanlar / Toplam işgücü

2011 yıl sonu itibariyle istihdam edilenler ve işsizler şu şekilde hesaplanıyor.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder